Regelgeving Destructiewet, m.b.t. aangifte en ophaalplicht

  • Kadavers met een gewicht tot 25 kilo en kadavers van varkens met een gewicht tot 200 kilo (dus geen herkauwers zoals runderen, schapen en geiten met een gewicht groter dan 25kg) moeten ten minste één keer in de twee weken op een vaste werkdag worden opgehaald.
  • Kadavers van pluimvee moeten ten minste één keer in de vier weken op een vaste werkdag worden opgehaald.

De voorgeschreven omgevingstemperaturen voor de opslag van deze kadavers zijn:
Voor varkens is deze vastgesteld op 10° C
Voor pluimvee is deze vastgesteld op 5° C

De aanbieder van het materiaal is verantwoordelijk voor de wijze waarop de kadavers tot het moment van aanbieden (overdragen) worden opgeslagen of bewaard. Indien blijkt dat deze voorwaarden niet of niet volledig worden nageleefd staan de toezichthouder bestuursrechtelijke mogelijkheden ter beschikking om hiertegen passende (sanctionerende) maatregelen te treffen.

(Bron: Destructiewet § 3 artikel 3.22.3 en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA))